top of page
Döen ger liv blommor.jpg

Döden ger liv 
Tetralogi

Del 1  Himmel du andas!
Del 2  Allting har sin tid
Del 3  Allt förvandlas 
Del 4  Dom dyrbaraste gåvor


 

Dying we live 
Tetralogy

Part 1  Ah yet you are breathing!

Part 2  Everything has its time
Part 3  Everything changes
Part 4  The most precious gifts 

Döden ger liv samling omslag med Luminari.jpg

Utan döden vore inga sånger ’Döden ger liv’ av Sofia Nyberg
”När vi föds till den här världen gör vi det vanligtvis med ett skrik. Kanske av smärta då lungorna fylls av luft för första gången; att andas eller inte andas. Kanske av förändringens chock, kylan, det okända, livet i ett annat forum. Av längtan tillbaka; att inte andas. Att än mer vilja framåt; andas, andas. Kanske av konflikten.

 

När Peter Ekberg Pelz album Döden Ger Liv föds för lyssnaren sker det däremot med ett skratt.

Ett barns bubblande kluckskratt, kanske det ljuvligaste ljudet i universum. Skrattet ger mig bilden av en fjäril som förlöses ur sin puppa, Fjäriln Vingad. Puppan, den källa varifrån vi alla kommer, Vila vid Denna Källa.Fjärilen omvandlas till röst, poetisk och suggestiv, som varsamt tar oss med på en resa i fyra akter med ändhållplats ånyo Vid Denna Källa. Källan, dit vi alla återvänder.

 

Vi föds och vi dör ur och i samma källa. Det är vad det här albumet berättar för mig.

Allting har sin tid och Är Jag Född Så Vill Jag Leva. Allting har sin tid och nu är det ett ja. Om den här musiken är någonting så är den ett Ja. Den vemodiga rösten har hela tiden glimten i sitt öga. Den lyckas samtidighet och ur det svåra porlar en bäck av liv och fjärilar. Träd fram du nattens gud, du som mildrar.

I naturen är livet och döden ett och detsamma. Där är källan i vilken de möts och förenas. Där är tonerna.” 

Min konstnärliga ide blir en döstädning av Bellman i min tetralogi - Döden ger Liv

Att acceptera döden för att öppna mot ljuset - se skönheten i åldrandet och förgängligheten och inte minst kunna vara tacksam över att fortfarande andas... För att kunna komma åt en stark livspuls så fodras det ofta närhet till död eller kanske en liten död "le petite morte" (orgasm) - det tillstånd då vi för ett ögonblick tappar kontroll och lever mer genomsyrade av liv och kärlek.

 

Mitt första Bellman-album "Är jag född så vill jag leva!" spelades in 1985 på Stockholms Konserthus. 

Med en förälder som dog innan jag blivit vuxen har mitt skapande och sätt att leva ofta varit kopplat till död och odödlighet eller snarare en längtan efter att vara delaktig av liv. För drygt 25 år sedan mitt uppe i karriären drabbades jag av en allvarlig felbehandling. som förändrade mitt liv dramatiskt.

Men fortfarande med kronisk värk - är jag nu fylld av en ny slags ljus och energi att skapa och vilja dela med mig utifrån den långa erfarenhet av liv död och smärta som jag haft privilegiet att möta.

 

Del 1 Himmel du andas!
Part 1 Ah yet you are breathing!

pingvinomslag copy.jpg

PROLOG - HIMMEL VI ANDAS

GUBBEN ÄR GAMMAL EP 27

FÖDSLOSÅNG EP 43

VAGGSÅNG TILL MIN SON CARL

MÄRK HUR VÅR SKUGGA EP 81

ADAGIO 

ANDAS ELLER INTE ANDAS

AH YET WE ARE BREATHING

HOURGLASS EP 27

BIRTH SONG EP 43

CRADLE SONG

MARK OUR SHADOW EP 81

 

ADAGIO
BREATHE OR NOT TO BREATHE

Del 2 Allting har sin tid 
Part 2 Everything has its time

Del 2 Allting har sin tid - Part 2 Everything has its time

Haren & vråken.jpg

Peter Ekberg Pelz som Carl Michael Bellman i "Haren & Vråken" av Lars Forsell.              Bild: Paul Knispel 

Bild (1).jpg

TILL KÄRA MOR PÅ BRUNA DÖREN EP 24

KÄLLARSÅNG Sång 15

BRÖDERNA FARA VÄL VILSE... EP 35

VÅRT LIV ÄR EN MASKERAD EP 73

DRICK UR DITT GLAS EP 30

ÄR JAG FÖDD SÅ VILL JAG LEVA Sång 16

TRÄD FRAM DU NATTENS GUD Sång 32

GLIMMANDE NYMF EP 72

DEAR SISTER EP 24

BASEMENT SONG Song 15

CONCERNING HIS FAIR & HER FICKLENESS EP 35

OUR LIFE IS A MASQUERADE EP 73

DRAIN OF THY GLASS EP 30

AM I BORN THEN I'LL BE LIVING Song 16

SONG OF NIGHTFALL Song 32

GLIMMERING NYMPH EP 72

Del 3 Allt förvandlas
Part 3 Everything changes

Ernfried_Wahlqvist_-_Stockholm_från_Stora_Essingen.jpg
61938436_2065145423613307_7262990659055779840_n.jpg
Movitz blåste_edited_edited_edited_edite
Tappa stråken 2.png

MOVITZ BLÅSTE EN KONSERT   EP 51 

 

GUBBEN NOAK   Sång 35  

ALLT FÖRVANDLAS  Sång 39

TILL MUTTER PÅ TUPPEN EP 67  

SOLEN GLIMMAR EP 48   

ULLA MIN ULLA EP 71  

DANSMÄSTARN EP 69 

MENUETT  Dm 
JOHAN WIKMANSON 

MOVITZ BLEW SO MERRILY EP 51

 

OLD MAN NOAH Song 35

EVERYTHING CHANGES Song 39

TO MOTHER IN THE TAVERN EP 67

NOW THE SUN GLEAMS IN THE SKY EP 48

TO ULLA AT HER WINDOW EP 71

DANSMÄSTARN  EP 69

MENUETT  Dm 
JOHAN WIKMANSON 

img20220213_18271200.jpg

Del 4 Dom dyrbaraste gåvor 
Part 4 The most precious gifts

Varm fjäril.jpg

DYRBARASTE GÅVOR  - PASTORAL EP 80

FJÄRILN VINGAD Sång 64   

DEN SNÅLE & TILLTAGSNE GÄSTEN  Sång 60

 

GRÅT FADER BERG EP 12    

SLIDDER SLADDER - SKRUVA FIOLEN EP 2   

FRAM MED BASFIOLEN EP 7  

VILA VID DENNA KÄLLA EP 82  

MOST PRECIOUS GIFTS - PASTORAL EP 80
 

BUTTERFLY IN ROYAL HAGA EP 64

THE STINGY, AFFECTIONATE GUEST Song 60

THE FIGHT AT GRÖNA LUND TAVERN EP 12

KINGS SPEECH - SCREW UP THE FIDDLE EP 2

ELEGY BY BEDSIDE EP 7

COME LOVE AND REST A WHILE NOW EP 82

bottom of page